November 2023

ความเป็นผู้นำของ Dr. Childs ที่วิทยาลัยการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ความเป็นผู้นำของ Dr. Childs ที่วิทยาลัยการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ภายใต้การนำของ Dr. Childs วิทยาลัยได้กลายเป็นผู้นำระดับนานาชาติในการให้บริการด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและประสบการณ์การเรียนรู้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2542 ดร.ไชล์ดส์ได้รับเลือกให้เป็นผู้อำนวยการอาวุโสของวิทยาลัยการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (iCollege) และเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นอธิการบดี ภายใต้การนำของเขา วิทยาลัยได้กลายเป็นผู้นำระดับนานาชาติในการให้บริการด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน Information Assurance,...

Continue reading...

Mike O’Neill รองผู้อำนวยการโครงการ GWAC ของ GSA กล่าวว่า

Mike O'Neill รองผู้อำนวยการโครงการ GWAC ของ GSA กล่าวว่า

 “ความพยายามในการผสานรวมนั้นเกี่ยวข้องกับการพยายามรวมบริการประเภทการสนับสนุนที่แตกต่างกันทั้งหมด เช่น บริการด้านวิศวกรรมระดับมืออาชีพ กำหนดการของ MOBIS กำหนดการของ LogWorld” “กำหนดการต่างๆ ทั้งหมดนี้ [จะ] อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลสามารถไปรับบริการเหล่านี้ภายใต้สัญญาเดียว แทนที่จะต้องพยายามปะติดปะต่อสัญญาเข้าด้วยกัน หรือมีความ สัมพันธ์แบบไพรม์-ย่อยกับกำหนดการประเภทต่างๆ...

Continue reading...